Om projektet

Europas befolkning blir allt äldre och åldrandet blir ett allt vanligare tema i skönlitteratur och film. Idag finns en mängd romaner och filmer med äldre huvudpersoner och som handlar om åldrande ur olika synvinklar. På senare år har åldrandet diskuterats i äldre manliga författares självbiografiska skrivande, hos till exempel Ulf Lundell, Lars Norén, Theodor Kallifatides och Jan Myrdal. Manligt åldrande är också temat för internationella försäljningssuccéer som Fredrik Backmans En man som heter Ove och Henning Mankells Den orolige mannen, böcker vilka också filmatiserats. 

I forskningsprojektet ”MASCAGE: Att beköna ålder – representationer av manlighet och åldrande i europeisk litteratur och film” studeras hur manlighet och åldrande representeras i nutida film och litteratur i olika europeiska kontexter. Projektet genomförs av forskarteam från sex olika länder: Sverige, Spanien, Irland, Estland, Österrike och Israel. Projektet är tvärvetenskapligt och samlar forskare från en rad olika discipliner såsom litteraturvetenskap, filmvetenskap, sociologi och genusvetenskap.

I projektet analyseras representationer av åldrande och manlighet i skönlitteratur och film. Men studien undersöker också hur äldre män själva förstår och uppfattar dessa representationer. Därför genomförs också fokusgruppsintervjuer där män över 65 år får diskutera egna erfarenheter av åldrande och hur manligt åldrande skildras i litteratur och film. I den svenska delen av studien kommer deltagarna att läsa en skönlitterär bok och sedan diskutera den tillsammans. 

Projektet presenteras genom böcker och artiklar i vetenskapliga tidskrifter men också genom populärvetenskapliga presentationer och intervjuer. Läs mer under flikarna Blogg och Publikationer.

Forskningsprojektet pågår 2019-2022 och finansieras av GENDER-NET Plus ERA-NET Cofund. Den här hemsidan beskriver den svenska forskargruppens arbete, läs mer om projektet i sin helhet på engelska på MASCAGEs europeiska projektsida.Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: