Featured

Uppstart för projektet!

Uppstartsmöte med de andra europeiska forskargrupperna i Graz 2019.

Hösten har inneburit uppstartsförberedelser för projektet. Vi i forskargruppen har ägnat oss åt inläsning, både av aktuell skönlitteratur och tidigare forskning om manlighet och åldrande. Bland annat har vi läst Edvard H. Thompsons Men, masculinities and ageing som kom ut förra året (Karin, som är en del av forskarteamet kommer snart ut med en recension av den som vi kommer länka till här).

I september var några av oss i forskargruppen också och såg pjäsen Arg gubbe, en monolog med Michael Segerström, för inspireras kring vilka representationer av mäns åldrande som finns i kulturen just nu.

Under hösten har vi också arbetat med förberedelser inför att sätta igång med de första fokusgruppsintervjuerna. Det här är ett arbete som görs i samarbete med de andra europeiska forskargrupperna som ingår i projektet och genererar många spännande frågor: Vilka frågor kan vi ställa till deltagarna, vilka skillnader finns i de olika kulturella kontexterna till exempel?

Följ gärna projektet på Twitter @EuMascage för uppdateringar om vad som händer även i de andra länderna som deltar.

Create your website at WordPress.com
Get started